360ICT - ICT poradenství a audit

Úspěch obchodních aktivit v moderních společnostech  je postavený na kvalitních  ICT službách. Tak jak narůstá závislost podnikání na informačních systémech, roste nejen efektivita vašich podnikatelských aktivit, ale i riziko. Při každodenním provozu jsou vaše IT systémy zranitelné hrozbami, které snadno můžete přehlédnout, a které mohou způsobit nedostupnost IT služeb, únik nebo ztrátu dat, nebo i ztrátu dobré pověsti. Naši odborníci posouzením dle standardů ISO 20000,  ISO27000 nebo GDPR vám pomohou identifikovat nedostatky a navrhnou  protiopatření jak v  oblasti informační bezpečnosti, tak i oblasti zvyšování efektivity, snižování nákladů a zlepšování kvality IT procesů.

Co je u nás nového?