360ICT - GDPR

Nařízení o ochraně osobních údajů (angl. General Data Protection Regulation neboli GDPR) bylo schváleno 27.4.2016 s účiností od 25.5.2018. Všechny společnosti , firmy, instituce, jednotlivci v  EU budou muset nově  výrazně zvýšit ochranu osobních dat občanů a svých zákazníků. Pokud tak neučiní, hrozí jim výrazné  pokuty.  Tato nová legislativa EU nařizuje větším zpracovatelům dat dokonec zřízení nových pracovních funckí dohlížející na řádné zacházení s osobními daty, tj. Data Protection Office 

Naši konzultanti vám pomohou s analýzou vašich současných procesů za účelem zmapování   osobních údajů s jakými nakládáte, z jakého důvodu, kde je uchováte a následně jak o data pečujete. Na základě této analýzy vyplynou rizikové oblasti, které bude potřeba ošetřit tak,  aby byla společnost uvedena do souladu s GDPR pravidly.

Co je u nás nového?