360ICT - Operační monitoring

Na základě vašich potřeb a typu infrastruktury navrhneme a implementujeme řešení operačního monitoringu. Nejprve zanalyzujeme stávající prostředí infrastruktury a procesy současného řešení operačního monitoring. Společně nadefinujeme cílovou podobu procesů pro operační monitoring, podle kterých bude řešení nakonfigurováno. Při implementaci doporučujeme postupovat v několika fázích, abychom mohli co nejlépe přizpůsobit incidenty požadovaným eskalačním procedurám. V případě pracnosti větší než přibližně 20člověkodnů koordinujeme činnosti v rámci projektového řízení. Rádi zastřešíme služby operačního monitoringu i formou outsoursingu, viz. ICT outsourcing Doporučujeme integraci operačního monitoring se service deskem. viz. Service desk a service management

Popis řešení

Provoz vašich aplikací a infrastruktury bez centrálního nástroje vyhodnocující události a výkonnost jak aplikací, operačního systému, tak i serverů, síťových prvků může mít nepříjemné dopady na dostupnost vašich služeb. Z jednoho centrální pohledu získáte přehled o významných nebezpečích a hrozbách ohrožující stabilitu provozu. Z grafické přehledové mapy zdraví vaší infrastruktury se několika kroky dostanete k detailním informacím identifikující příčinu problému, dokonce až na úroveň kódu .Net aplikací. Externí software agent simulací uživatelských dotazů směrovanou na danou aplikaci prověří infrastrukturu jako službu ve všech úrovních. V případě incidentu se spustí předdefinované workflow, které může mít i za následek i spuštění samoopravné procedury.

Námi implementovaná řešení, např. založené na MS System Center 2012 nebo HP produktů rodiny HP BAC, umožňují

  • Sledovat dostupnost služeb z více lokalit,
  • Sledovat události, které mají vliv na dostupnost služeb,
  • Vzájemně logicky provázat (vytvořit potřebné závislosti) mezi jednotlivými komponentami do komplexního dohledu poskytované služby,
  • Sledovat výkonnost jednotlivých systémů, aplikací a služeb,
  • Proaktivně reagovat na blížící se problém (předcházení haváriím),
  • Zkrátit dobu jeho řešení na minimum v případě incidentu,
  • Měřit a vyhodnocovat úroveň plnění jednotlivých SLA,

Doporučujeme využít synergie nástrojů service desku a operačního managementu, případně i asset managementu

Pokud se budete dozvědět o operačním monitoringu neváhejte nás kontaktovat…

Co je u nás nového?